> Farvandsudsigten
          > Forsiden
          > Coast trekking
          > Vragdyk
          > Stranddyk
          > Nat- og naturdyk
          > Positioner
          > Havne
          > WGS 84 - lauget
          > Projekt Århus Bugt
          > Luftpåfyldning
          > Bliv Sportsdykker
          > Links
          > Webmaster
Djursland NordøstDenne del af Djursland er, i modsætning til det nordlige Djursland, rigtigt interessant rent dykkermæssigt. Fælles for alle nedenstående lokaliteter er, at de er rimeligt udsatte for nordlige og nordøstlige vinde.


Gjerrild Nordstrand er i perioder det rene svir for UV-jægeren. Man kan i sæsonen til tider vade i fisk. De senere år har dog været lettere triste. Men man håber altid det bedste. Bunden er mod vest mest sandet. Til gengæld er bunden mod Knudshoved meget varieret. God afveksling i dybden på sandbankerne, samt gode stenrev parallelt med kysten. Det giver gode muligheder for at fange pighvar, slethvar, tunge, skrubbe, ising og til tider en enkelt rødspætte. Man ser næsten marsvin hver anden gang man kommer på stedet. Kør helt ned til brandstien og kør derfra til højre af Bettinasvej, helt ned i bunden, hvor der er en lille p-plads.

Klik på billedet for større format


Gjerrild Nordstrand

Gjerrild Klint er som ovennævnte, men med noget mere afvekslende bund. Chancen for at få havørred er større end for at få fladfisk.

Klik på billedet for større format


Gjerrild Klint

Gjerrild Strand er en blandet fornøjelse. Fra Knudshoved til Gjerrild Klint, er det vanskeligt at komme til uden båd. Her er bunden dog rimeligt varieret, med gode muligheder for småtorsk og ørreder. Øst for Gjerrild Klint og til Karlby Klint er det let at køre til, men der er det sand, sand og atter sand, trods de store dynger af opskyllede sten. Lige ud fra kysten og enkelte steder lettere varieret bund. Her er der selvfølgelig også gode muligheder for en flad. Ørreder og laks tager tit et træk forbi, hvilket et overmål af lystfiskere vidner om.

Klik på billedet for større format


Gjerrild Strand

Lige før Karlby Klint bliver bunden mere afvekslet med sten og ved Karlby Klint begyndende kalkbund, vekslet med sand og sten. Her begynder det at blive rigtigt spændende. Kalkgrunden og stenene giver grundlag for et væld af bentiske alger. Kun få af de større danske algearter kan ikke findes her. Kæmpe tangskove, med det væld af liv, det fører med sig.

Klik på billedet for større format


Karlby Klint Vest

Sangstrup Klint ligger i umiddelbar forlængelse af Karlby Klint. Når man kommer ned til Hjembæk strand har man Karlby Klint på vestsiden og Sangstrup Klint mod øst. Og hvad Karlby ikke har, har Sangstrup så rigeligt. Vi snakker her om sydlandske tilstande. Dybe furer i kalken flot begroet med alskens alger (næsten huledyk). En samlet pulje af småfisk som du næppe har set før, findes her i rige mål. Der kan f.eks nævnes Særfinnet ringbug, Blåstak og Rødnæb, Muller, Berggylt, Spættet kutling og en enkelt gang traf jeg en hel sildestime. Der udover er der selvfølgelig alle de gængse stenrevsboende fiskearter, samt enkelte hummere. Sandbund findes vinkelret på kysten når du entrer stranden. Så det anbefales at svømme enten mod vest (Karlby Klint) eller øst (Sangstrup Klint) Sangstrup Klint strækker sig et godt stykke mod øst, og strømmen kan være strid, så gummibåd anbefales kraftigt. Der skal dog have været fralandsvind et par dage eller tre forinden, ellers -nul sigt.

Klik på billederne for større format

       
Karlby Klint øst         Sangstrup Klint

Tilbage til oversigtenTilbage til oversigtenTilbage til oversigtenTilbage til oversigtenDjursland NordDjursland NordøstDjursland ØstDjursland SydøstDjursland SydDjurslan SydvestDjursland NordvestTilbage til oversigten