> Farvandsudsigten
          > Forsiden
          > Coast trekking
          > Vragdyk
          > Stranddyk
          > Nat- og naturdyk
          > Positioner
          > Havne
          > WGS 84 - lauget
          > Projekt Århus Bugt
          > Luftpåfyldning
          > Bliv Sportsdykker
          > Links
          > Webmaster
Djursland Sydvest


Sletterhage til Kongsgårde. Dette stræk burde være delt op i 4. Det har jeg undladt, men gør det som underpunkter.


Sletterhage Strand- og Fyr er rimeligt "berygtet". Stedet er meget udsat for vind en god bid af horisonten rundt. Der er næsten altid en RIVENDE strøm, og skibene sejler tæt inde under land. Hvad gør det da så attraktivt? Nogle dykkere, synes det er hammerfedt, at kunne gå fra 4 m. til 30 m. i ganske få finneslag. Jeg siger bare med samme. -Gør det ikke, med mindre du kender forholdene, samt den gældende tidevandstabel. Men jo, området er spændende, men ikke mere end man finder mange andre steder på Djursland. Så hvorfor udsætte sig for diverse ricisi? Husk den bærbare gummibåd.

Klik på billedet for format


Sletterhage

Fra Sletterhage Strand til Fejrup Strand er kysten meget udsat, og næsten aldeles umulig at komme til m. køretøj. Området er præget af privathed og akut mangel på vejnet. Lidt synd for kysten er spændende omend noget udsat.

Fejrup Strand er svær at finde, men er umagen værd. Næsten al slags vind undgås, med undtagelse af en ren sydvestenvind. Det kystnære er spændende og længere ude kommer "skrænten", hvor fladfiskene ynder at ligge. Et rigtigt godt sted til elevtræning! "Bærbare" gummibåde kan sættes i her. Ude i Begtrup Vig, som vi faktisk er i nu, kan man finde knapt 30 meters dybde, hvis det er interessant.

Klik på billederne for format

      
Fejrup Strand       Mod Kongsgårde

Fra Fejrup Strand til Kongsgårde er det kun muligt at gå, og ikke specielt interessant.


Kongsgårde til Draget. Interessant område, rent dykkermæssigt, da man kan komme i vandet på næsten hele strækket. Også interessant fordi området er MEGET afvekslende. Sten, sand, ler, mudder, vegetation, mangel på vegetation, pludseligt svingende dybder, liglagner men også en forholdsvis lille artsdiversitet. Jeg tror det skyldes mangel på udskiftning i vandet. Godt område til elevtræning, og den "bærbare" gummibåd kan sættes i mange steder.


Draget til Mols Hoved. Forholdsvis uinteressant område rent dykkermæssigt! Du er bedst tjent med at sætte en åleruse, og lade den stå længe. Meget længe!


Mols Hoved til Skødshoved.Skødshoved Jollebro er en lille havn. Derfor et godt sted at sætte gummibåden i vandet, til dyk eller fiskeri i Århusbugten. Ellers rimelig uinteressant.

Klik på billedet for format


Skødshoved Jollehavn

Skødshoved til Nappedam. Jeg har her taget et ordentligt ben. Det har jeg gjort, fordi kysterne her er dykkermæssigt uinteressante. Vil man dørge eftter ørred er stedet dog perfekt. Ikke engang i 3 måneders stiv østenvind, gad jeg at springe i baljen her. Nappedam er dog lige en lille undtagelse! -En kold vinter, er et dyk dejligt her. Ingen vand, næsten ingen risiko og adgang til et dejligt varmt bad bagefter. F.eks holder Ebeltoft Sportsdykkerklub et nytårsdyk her. Vel at mærke d. 1/1. bbrrrrrrrrr.


Nappedam til Gammel Løgten. Området omkring Kalø Slotsruin er Multe- og Ørredvand. Dvs. at her er rigtigt gode muligheder for at skyde en Multe. Området videre mod vest er ellers præget af meget lavt vand, men et godt ålefiskeri. Hvis man vel at mærke ved, hvor ålerørene ligger forstås. Garnfiskere har held med sild og makrelfangst.


Gammel Løgten til Studstrup.Dykkermæssigt rimeligvis uinteressant, bortset fra Vosnæs Pynt, hvor multen og ørreden også står.


Studstrup til Århus. Desværre, her sluttede jeg Djursland!


Djursland NordDjursland NordøstDjursland ØstDjursland SydøstDjursland SydDjurslan SydvestDjursland NordvestTilbage til oversigten