Kort 14          56°-57° N - 10°-11° E

- Duen - Fanny - Interessenten - Krudtprammen - Maja - S/S Jørgen - Wolfgang L M Russ

Navn: Duen
Andre navne:
Datum: WGS 84
N-bredde: 56:46,271
E-længde: 10:41,332
D o v : 11+
D o b : 14
Beskrivelse: Skibet står næsten ret på køl, mangler styrhus, men stålskroget er rimelig intakt, dog med huller ned til last.
Man kan svømme ned i lasten.
Kontakt: Allan Nielsen e-mail: allan@dyk-djursland.dk

Navn: Wolfgang L M Russ (ene del)
Andre navne: Kaldet "Rysse"
Datum: WGS 84
N-bredde: 56:03,542           Alternativt 56:03,553
E-længde: 10:36,489                            10:36,488
D o v : 31
D o b : 32
Beskrivelse: Nedsprængt til en stor bunke skrot, men mange løsfund er at finde.
Kontakt: Allan Nielsen e-mail: allan@dyk-djursland.dk

Til oversigtskort

Til toppen
Navn: S/S Jørgen
Andre navne: Jørgen Strøm af København
Datum: WGS 84
N-bredde: 56:30,386
E-længde: 10:57,384
D o v : 14+
D o b : 14
Beskrivelse: Meget nedsprængt, til tider i flugt med bunden.
Enkelte fisk og løsfund
Kontakt: Allan Nielsen e-mail: allan@dyk-djursland.dk
Navn: Prammen v. koraldybet
Andre navne: Krudtprammen
Datum: WGS 84
N-bredde: 56:12,553
E-længde: 10:19,681
D o v : 7+
D o b : 11
Beskrivelse: Prammen vender på hovedet, med bunden næsten intakt. Huller ind i siden af vraget. Torsk og Ål
Kontakt: Allan Nielsen e-mail: allan@dyk-djursland.dk

Til oversigtskort

Til toppen
Navn: Interessenten
Andre navne: Interessen
Datum: WGS 84
N-bredde: 56:00,689
E-længde: 10:40,934
D o v : I flugt med bunden
D o b : 18
Beskrivelse: Kun taget med pga. den ikke er værd at sejle efter mere.
Kontakt: Allan Nielsen e-mail: allan@dyk-djursland.dk
Navn: Fanny
Andre navne:
Datum: WGS 84
N-bredde: 56:00,854
E-længde: 10:38,314
D o v : 12+
D o b : 14
Beskrivelse: Vraget må nærmest betragtes som naturdyk. Rigtigt flot begroet, ellers kun spanter, køl samt kalkstenlast.
Kontakt: Allan Nielsen e-mail: allan@dyk-djursland.dk

Til oversigtskort

Til toppen
Navn: Maja
Andre navne:
Datum: WGS 84
N-bredde: 56:04,611
E-længde: 10:38,033
D o v : 14+
D o b : 16
Beskrivelse: Cementskib, kun lasten er tilbage, enkelte torsk forekommer. Vraget er ca. 6 x 6 m.
Kontakt: Allan Nielsen e-mail: allan@dyk-djursland.dk

På den kodede side,
er der MANGE flere positioner på dette kort,
og på langt mere spændende vrag.
Dette er tillige bare det ene kort af i alt 30 stk.

Lauget ligger inde med ca. >300 SIKRE positioner<

Til oversigtskort

Til toppen