Info-møde

Informationsmødet blev afholdt
Onsdag d. 15. Februar kl. 19.00
i Ebeltoft Sportsdykkerklub´s klubhus

Der var mødt 31 deltagere op, hvoraf foreløbigt de 29 har meldt sig til projektet. (Der er per. 28/2 meldt 35 dykkere på projektet)

På mødet stod Allan Nielsen og Michael Vendelbjerg for indslagene.
Der blev informeret om projektet som sådan, om WGS84-lauget, om dyk-djursland.dk, om brugen af sidescan sonar, og sidst men absolut ikke mindst om "Århus Bugt mappen"

Der blev besluttet at oprette en online interessegruppe under Igroups eller Groupcare. Denne er nu oprettet under Igroups.dk

Planlægning af turene ligger indtil videre i ro, da vi venter på at DSF får købt Side scan sonaren. (Lige på trapperne)
Der vil muligvis blive arrangeret ture inden da. De tilmeldte vil få besked om dette
via mail.

Herlig hilsen Allan


Initiativtagere:
WGS84-lauget v. Allan Nielsen ( www.dyk-djursland.dk )

Ebeltoft Sportsdykkerklub ( www.dykkerklubben.dk )
Projekt Århus Bugt v. Michael Vendelbjerg
( http://www.dyk-djursland.dk/sider/projaarh.htm )
Kontaktperson: Allan Nielsen Tlf. 86394991  Mob: 30 200 144 
Mail: allan@dyk-djursland.dk