> Farvandsudsigten
          > Forsiden
          > Coast trekking
          > Vragdyk
          > Stranddyk
          > Nat- og naturdyk
          > Positioner
          > Havne
          > WGS 84 - lauget
          > Projekt Århus Bugt
          > Luftpåfyldning
          > Bliv Sportsdykker
          > Links
          > Webmaster
 

BønnerupBønnerup
Grenå
Øer
Ebeltoft
Nappedam
Knebel
Skødshoved


Bønnerup Havn
56º32,01 N - 10º42,48 E

*Telefon: 86 38 61 33
*Benzin og gas kan fås i Brugsen 10 min. gang fra havnen.
*Diesel kan købes på havnen, ved havnefogeden
*Slæbestedet kan altid benyttes ved et simpelt polétsystem.
*Kran kan rekvireres efter aftale med havnefogeden.
*Såvel havnen som den E-lige strand har blåt flag.

Ved anduvning af havnen er den høje, hvide værftshal et godt landmærke. Anduvning fra E el. W: Både E og W for havnen er der grunde med under 2 m vanddybde op til 0,7 sm. fra kysten. Har man passeret disse grunde, lægges kursen på et punkt ca. 0,1 sm N for indsejlingen. Herfra anduves indsejlingen i kurs ret S. Følges denne kurs, kan der trods tilsanding påregnes 3 m vanddybde. Besejling af havnen frarådes ved hård N-lig og NE-lig vind på grund af brænding. Ved kuling kan strømmen løbe med op til 2 kn. på tværs af indsejlingen. Østre bassin er forbeholdt de mange hjemmehørende fiskefartøjer, så hold altid mod vest. Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande: 0,5 m.W-lige vinde kan give indtil 1,0 m højvande, SE-lige vinde kan give indtil 0,5 m lavvande. S-lige vinde giver N-gående strøm, W-lige vinde giver S-gående strøm. Bønnerup Havn er, som flere andre havne ved den åbne kyst, bygget for enden af en dæmning for på den måde at sikre tilstrækkelig vanddybde. Havnens hovedaktivitet er fiskeriet, hvilket miljøet da også bærer præg af. Auktionshallen, hvor der dagligt landes fangster, og hvor der også er mulighed for at købe friske fisk. Midtermolen, hvor der bødes garn og værftets bedding, hvor der altid står et par fiskekuttere. Netop denne atmosfære er grunden til, at mange sejlere besøger havnen. Havnen har da også sørget for, at der er gode faciliteter for lystsejlere. Havnen er på begge sider omgivet af fine badestrande. Der er mulighed for nogle gode traveture langs med stranden og i Nederskov W for Bønnerup. Under Englandskrigen 1807-14 blev farvandene nord for Djursland hærget af talrige kaperskibe. Disse statsautoriserede pirater prøvede på at opbringe engelske handelsskibe, der passerede. Skulle det ske, at krigsskibene i konvojen satte efter kaperne, kunne de i deres små fartøjer lege kispus med englænderne i det grunde vand og de lange fjorde i området.