> Farvandsudsigten
          > Forsiden
          > Coast trekking
          > Vragdyk
          > Stranddyk
          > Nat- og naturdyk
          > Positioner
          > Havne
          > WGS 84 - lauget
          > Projekt Århus Bugt
          > Luftpåfyldning
          > Bliv Sportsdykker
          > Links
          > Webmaster
 

GrenåBønnerup
Grenå
Øer
Ebeltoft
Nappedam
Knebel
Skødshoved


Grenå Lystbådehavn
56º24,23N - 10º55,64E

*Telefon: 86 32 72 55
*Benzin kan købes på tankstationen ca. 500 m fra havnen.
*Kran indtil 5 t. Kran indtil 20 t kan rekvireres fra trafikhavnen. *Såvel havnen som badestranden har blåt flag.

Anduvning: Efter at lystbådehavnen er anlagt, anmodes lystfartøjer om ikke at anløbe trafikhavnen. Anduvning fra S: Man skal tage sig i agt for "Naveren", en kalkgrund ca. 0,8 sm. SE for lystbådehavnen. For at gå indenom E-afmærkningen styres på trafikhavnens BB-indsejlingsfyr i kurs 355' - 360' rv. indtil man kommer til lystbådehavnens indsejling. Anduvning fra E: Man styrer på trafikhavnens BB-indsejlingsfyr i kurs 270' - 330' rv. når man har passeret henholdsvis "Kalkgrunden" eller "Naveren", sættes kursen mod lystbådehavnens indsejling 0,6 sm. S for trafikhavnen. Anduvning fra N: Man kan gå indenom "Kalkgrunden" ved at styre på trafikhavnens SB-indsejlingsfyr i 220' rv., og herefter sejle langs med ydermolen til lystbådehavnens indsejling. Havnen kan besejles både dag og nat, da der er fyrbelysning på såvel trafikhavnens som lystbådehavnens indsejling. På sidstnævnte er der et rødt og et grønt synkronfyr. Vær opmærksom på færgetrafikken. Forskellen mellem middelhøjvande og middel-lavvande: 0,3 m. I havnen ligger man ved flydebroer, langsskibs eller ved hækpæle. Den E-lige ydermole er forbeholdt skibe over 12 m Igd., der her kan ligge langskibs. Grenaa er blandt de mest besøgte havne i Kattegat. På trods af dette er her dog aldrig overfyldt, da 400 af havnens 550 bådpladser er forbeholdt gæstesejlere. Havnen, der er en moderne marina med alle tænkelige faciliteter, er bygget op i en kunstig lagune lige S for Grenåens udløb. S for havnen findes 7 km af noget af Danmarks reneste badestrand. Har man en jolle eller gummibåd med, er der mulighed for at ro en tur op af Grenåen. Faktisk kan man "sejle på indkøb". Der er anlagt en gangsti langs med åen, helt ind til Grenaa by. Derudover er der mulighed for gode spadsereture i plantagen, et skov- og hedeområde umiddelbart W for havnen.

Lige ved lystbådehavnen ligger det Kattegatcenteret. Her kan man på utraditionel vis opleve livet i havet. Fx. kan de besøgende, via EDB-skærme, få illustreret konsekvenserne af en storm over Kattegat. I centeret er der flere bassiner, bl.a. et med tropiske hajer. Ved at gå gennem en glastunnel i bunden af dette bassin, kan man se hajerne fra alle vinkler.